ΟΙ ΥΠΟΛΗΨΕΙΣ

Σε μια εποχή που οι κανόνες της δημοσιογραφικής ηθικής και δεοντολογίας παραμένουν έννοιες αφηρημένες και επιδέχονται ποικίλες ερμηνείες, το θέμα της  ευθύνης στη διαμόρφωση της κοινής γνώμης, προσεγγίζεται από τον Βάσκες με σεβασμό και εξερευνάται επιδέξια μέσω του βασικού ήρωα του βιβλίου.