ΠΛΑΝΗΤΕΣ

«ο κόσμος αποτελείται από ατομικές παρατηρήσεις»