Ο ΑΧΥΡΩΝΑΣ ΦΛΕΓΕΤΑΙ

«Μπορώ να συνεχίσω τον δρόμο μου και να φύγω», σκέφτηκε. «Μπορώ να τρέξω δίχως σταματημό, να τρέξω και να μη γυρίσω ποτέ να κοιτάξω πίσω, ποτέ να μην τον ξαναδώ.»