ΠΛΑΝΗΤΕΣ

“ο κόσμος αποτελείται από ατομικές παρατηρήσεις”