Καλά Χριστούγεννα

Άγγελος Σικελιανός  Στον ξενώνα της Βηθλεέμ Στην παραστιά του φτωχικού ξενώνα ακουμπημένη, σαν η μεγάλη Δήμητρα π΄ ακούμπαε σκεφτική στην Πέτρα την Αγέλαστη, ασάλευτη απομένει η Μαριάμ, κι ο Ιωσήφ σκυμμένος, παρακεί,