ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΣΧΗΣ 2018

 

(συνέχεια και ολοκλήρωση της θεματικής ενότητας που ξεκίνησε το 2017)bc_1_2018

bc_2_2018

bc_3_2018

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΣΧΗΣ 2018